Działania strażaków PSP i OSP w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

Od dnia 10.03.2020 wyznaczeni funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej wspomagają działania straży granicznej oraz służb współdziałających na 4 punktach kontrolnych na przejściach  granicznych. Działania straży polegają na pomiarze przy pomocy termometrów cyfrowych temperatury ciała osób przekraczających granicę, konsultacja z właściwym terytorialnie Inspektorem Sanitarnym oraz zapewnienie części zaplecza logistycznego.  Działania te prowadzone są aktualnie na:

  • Przejście graniczne Terespol (drogowe) – 2 ratowników PSP
  • Przejście graniczne Kukuryki (drogowe) – 1 ratownik PSP

Działania strażaków odbywają się zgodnie z ustalonymi zasadami i przy zabezpieczeniu strażaków w środki ochronne. Nadzór nad tymi posterunkami prowadzony jest przez kierownictwo komendy, służbę operacyjną jak również dowódcę JRG.

Na funkcjonujących posterunkach, służbę pełniło 285 funkcjonariuszy. Łącznie na  przejściach granicznych poddano pomiarom temperatury 37475 osób.

Wytypowane jednostki OSP uczestniczą w dowożeniu żywności osobom przebywającym w kwarantannie – 20 meldunków  oraz w  związku z akcją prewencyjną  „#Zostań w domu” za pomocą komunikatów nadawanych z megafonów o obowiązujących aktualnie zasadach zachowania związanych z zagrożeniem koronawirusem – 4 meldunki.

Jednostki OSP  wytypowane do działań  (w tym  wszystkie KSRG),  zostaną wyposażone w ubrania ochronne oraz maseczki chirurgiczne. Wcześniej jednostkom OSP zostały przekazane: gogle ochronne, rękawice jednorazowe oraz  płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

W celu zabezpieczenia strażaków ochotników podczas działań są oni zaznajamiani z zasadami prawidłowego, bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi i elementami ochrony osobistej ratownika i ewentualnym zakresem prowadzenia działań ratowniczych oraz procedurą postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm SARS-Cov-2 (zgodnie z wytycznymi dla jednostek OSP z KSRG).

Opracowanie KM PSP Biała Podlaska

Skip to content