Dystrybucja do ośrodków kultu religijnego

W dniu 01.04.2021r strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu bialskiego dostarczali  na parafie środków ochrony indywidualnej: maseczki ochronne i płyny dezynfekcyjne. W dniu 31.03.2021r. środki te zostały dostarczone do Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej z magazynu OSKW PSP w Lublinie. W dniu 01.04.2021r. środki te dostarczone zostały na parafie do dekanatów powiatu bialskiego jak i miasta Biała Podlaska w ilości 175 000 maseczek oraz 875 litrów płynu do dezynfekcji.

Skip to content