Cysterna z olejem napędowym na poboczu drogi

W dniu 19 lipca br. doszło do zdarzenia drogowego, gdzie na łuku drogi kierujący ciągnikiem siodłowym VOLVO FH z naczepą (cysterną paliwową przewożącą 30.000 litrów paliwa – olej napędowy), zjechał na pobocze doprowadzając do przewrócenia cysterny. Podczas tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany.  Cysterna znajdowała się całkowicie poza pasem drogowym, leżąc na prawym boku. W wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia zbiornika paliwa w ciągniku siodłowym i wycieku około 40 litrów oleju.  Ponadto w cysternie paliwowej wystąpił nieduży wyciek poprzez nieszczelność dekla w komorze paliwowej. Na miejsce zdarzenia podstawiony został z firmy przewozowej zestaw z próżną cysterną zastępczą oraz dwa holowniki pomocy drogowej. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na czas prowadzenia akcji zorganizowano objazd wyłączając z ruchu odcinek drogi Kobylany – Polatycze. W uszkodzonym ciągniku siodłowym rozłączono instalację elektryczną (wyłącznikiem ADR) a pod nieszczelnym deklem z wyciekiem podstawiono kuwetę wychwytującą. Na miejsce zdarzenia przybył D-ca JRG Małaszewicze przejmując dowodzenie. Po przybyciu zastępu SRChem z JRG Biała Podlaska przepompowano rozlany olej napędowy z uszkodzonego zbiornika ciągnika siodłowego do zastępczego pojemnika dostarczonego przez D-cę JRG. Z uwagi na brak możliwości bezpośredniego przepompowania leżącej na boku cysterny przystąpiono do grawitacyjnego opróżniania poszczególnych komór przez kontrolowane rozszczelnienie dekli. Olej napędowy gromadzono w zbiorniku otwartym skąd przepompowywano do cysterny zastępczej. Po opróżnieniu leżącej cysterny, zakończono działania ratownicze przekazując miejsce zdarzenia.

W działaniach udział brały: GCBA5/32, GBA2,5/16 i SLRR z JRG Małaszewicze oraz SRChem z JRG Biała Podlaska.

Skip to content