Ćwiczenia zgrywające pododdziałów KSRG z terenu powiatu bialskiego

W dniu 26 września 2017 roku na kompleksie leśnym (oddział 5 A) Nadleśnictwa Biała Podlaska odbyły się ćwiczenia zgrywające pododdziałów KSRG z terenu powiatu bialskiego. W ćwiczeniach brały udziały 2 zastępy PSP z JRG w Białej Podlaskiej oraz 10 zastępów z wybranych jednostek OSP włączonych do KSRG.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie systemów alarmowania i dysponowania zastępów OSP, wzajemnej współpracy zastępów OSP i PSP przy gaszeniu pożaru jak również organizacja systemu łączności i kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi na poziomie taktycznym. W roli rozjemców wystąpili dowódcy JRG powiatu bialskiego a przebieg ćwiczeń obserwowany był na bieżąco przez Kierownictwo Komendy. Wszystkie jednostki weszły do działań jako jeden związek taktyczny z podziałem na odcinki bojowe.

Założenia do ćwiczeń przewidywały podanie 8 prądów gaśniczych o sumarycznej wydajności około 2400 l/min korzystając ze zbiornika wodnego oddalonego o ok. 900m od miejsca pożaru. Strażacy dostarczali tam wodę przy pomocy zbudowanej magistrali wodnej oraz przez dowożenie. Układ wężowo – pompowy na dwóch odcinkach od punktu czerpania do stanowisk gaśniczych został zbudowany po 45 minutach. Dodatkowym założeniem było utrzymanie intensywności podawania środka gaśniczego (2400l/min.) przez 30 minut.

Cele główne ćwiczeń zostały osiągnięte. Poza pozorowanym wypadkiem nikt z ćwiczących i obserwatorów nie został poszkodowany. W trakcie dojazdu do miejsca koncentracji nastąpiła awaria jednego z pojazdów OSP. W najbliższym czasie przygotowane zostaną wnioski końcowe po ćwiczeniach.

Dziękujemy Nadleśnictwu Biała Podlaska za pomoc i aktywny udział w organizacji ćwiczeń licząc na dalszą owocną współpracę.

Skip to content