Ćwiczenia zgrywające w lasach międzyrzeckich

We wtorek 11 czerwca 2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej wraz z Nadleśnictwem Międzyrzec Podlaski zorganizowała manewry zgrywające siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu bialskiego oraz Służby Nadleśnictwa podczas dużych pożarów lasów.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania zastępów OSP i PSP oraz Służb Leśnych w działaniach ratowniczych na poziomie dowodzenia taktycznego.

Po raz pierwszy manewry miały charakter kierowany. Przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych powołany został zespół analiz, w którego skład wchodzili funkcjonariusze PSP, pracownicy Służby Leśnej oraz przedstawiciele zarządzania kryzysowego z terenu gminy Drelów, miasta Międzyrzec Podlaski i Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności powiatu bialskiego. Po przedstawianiu założeń ćwiczebnych zadaniem zespołu było wypracowanie możliwości i sposobów ugaszenia symulowanego pożaru lasu przy użyciu określonych sił i środków. Przygotowane warianty zostały przedstawione Kierującemu Działaniem Ratowniczym (KDR), które następnie zostały zrealizowane w części praktycznej.

Ćwiczono dwa warianty:
Wariant 1 (działania interwencyjne)
W godzinach porannych nieznana osoba prawdopodobnie poruszająca się z miejscowości Dołha do miejscowości Danówka pozostawiła niedopałek papierosa w lesie. Doszło do zapalenia ściółki w lesie. Pożar został zauważony przez mieszkańców miejscowości Szachy o godz. 900. W chwili zgłoszenia pożar obejmował już swoim zasięgiem powierzchnię około 10 arów.
Cel do realizacji stanowiło natarcie frontalne na czoło pożaru lasu tj. jednoczesne napełnienie 5 zbiorników wodą z określonej odległości.
Wariant 2 (działania taktyczne)
Pożar całkowity drzewostanu. Działania interwencyjne z wariantu 1 nie przyniosły założonego efektu. Pożar się rozprzestrzenił na cały oddział nr 155.
Cel do realizacji: zbudowanie magistrali wężowej długości 1200 m przy użyciu węży W 75 o wydajności wodnej co najmniej 1000 l/min i zapewnionej ciągłości podawania środka gaśniczego minimum 20 minut celem utworzenia pasa zaporowego.

Uczestnicy manewrów:

 • JRG Międzyrzec Podlaski – GBA 2,5/24; GBM 2,5/8; SLRR
 • OSP KSRG Rzeczyca – GBA 3/26
 • OSP KSRG Krzewica – GBA 3,5/27
 • OSP KSRG Drelów – GBA 3/26
 • OSP KSRG Żerocin – GBA 3/37; SLKw + przyczepa
 • OSP Kwasówka – GBA 3/26
 • OSP Szachy GBA – 2,5/16
 • OSP Witoroż GBA – 2,5/16
 • OSP Stołpno – Quad + przyczepa
 • OSP Śródmieście – GBARt 2,5/16
 • OSP Zawadki – GBA 3/20
 • OSP Jelnica- GCBA 6/32
 • OSP Żabce – GBA 2,5/16
 • OSP Rogoźnica – SLKw
 • JRG Małaszwicze – GBA 2,5/24/2,5; SLRR
 • JRG Biała Podlaska – GCBA 5/36/4; SLRR
 • OSP KSRG Hrud – GBA 2,2/16
 • OSP KSRG Kijowiec – GBA 3,5/27
 • OSP KSRG Konstantynów – GCBA 6/32
 • OSP KSRG Łomazy – GCBA 5/32
 • OSP KSRG Matiaszówka – GBA 2,5/16
 • OSP KSRG Olszyn – GBA 2,5/16
 • OSP KSRG Piszczac – GBA-Rt 2,5/16
 • OSP KSRG Sitnik – GBA 2,5/16
 • OSP KSRG Sosnówka – GBA-Rt 2,5/24
 • OSP KSRG Swory – GBA 2,5/16
 • OSP KSRG Worgule – GBA 2,6/16

Inne podmioty:
Nadleśnictwa: Międzyrzec, Biała Podlaska, Chotyłów; Starostwo Powiatowe, w tym Referat Zarządzenia Kryzysowego; Urząd Gminy Drelów; PKP PLK; Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim; KMP w Białej Podlaskiej – aplikacyjnie.
Całość zakończyła się około godziny 15:00 podsumowaniem. Dużym wyzwaniem okazała się pogoda – upał sięgający 32 st. C, który sprawiła, że przygotowane przez organizatorów zadania stały się trudniejsze niż zakładano.

Po zakończeniu działań i podsumowaniu wszyscy wspólnie udali się na przysłowiową strażacką grochówkę z wkładką w postaci pysznej kiełbasy.

Opracował:
kpt. Konrad Bojarczuk

Skip to content