Ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „ANTHRAX 2021”.

W dniu 19.10.2021 roku o godz. 9:30 w obiekcie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie  zorganizowano ćwiczenia zgrywające służby i instytucje pod kryptonimem „ANTHRAX 2021”.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania zastępów PSP oraz służb podczas zdarzeń  związanych z wystąpieniem zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką.

W ramach doskonalenia współpracy do ćwiczeń zostały przewidziane następujące podmioty:

  1. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Biała -1,
  2. Specjalistyczna Grupa ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Lublin-1 (poziom A – zastęp rozpoznania chemicznego),
  3. Przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Białej Podlaskiej, Parczewie, Włodawie, Radzyniu Podlaskim,
  4. Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,
  5. Starostwo Powiatowe w tym Referat Zarządzenia Kryzysowego,
  6. Urząd Miasta Biała Podlaska w tym Referat Zarządzenia Kryzysowego.

W związku z wystąpieniem w tym czasie na terenie powiatu bialskiego dwóch zdarzeń, w które zostały zaangażowane siły i środki całej zmiany służbowej JRG Biała Podlaska strażacy z SGR Chem-Eko Biała­-1 musieli się udać do faktycznych działań ratowniczo-gaśniczych . Ze względu na powyższe ćwiczenia przeprowadzono w mniejszym zakresie, co jak się okazało wcale nie zaniżyło poziomu doskonalenia. Wszyscy uczestnicy  aplikacyjnie lecz szczegółowo omówili swoje kompetencje. Ciekawym elementem ćwiczeń był udział SGR Chem-Eko Lublin-1 w poziomie gotowości A (zastęp rozpoznania chemicznego). Ratownicy z Lublina przedstawili sytuacje z życia wzięte oraz omówili główne problemy związane z tego typu zagrożeniami co wywołało owocną we wnioski dyskusję. Na zakończenie ćwiczeń strażacy  SGR Chem-Eko Lublin-1 w formie pokazu z jednoczesnym komentarzem dowódcy zaprezentowali sposoby  identyfikacji substancji w pozorowanej przesyłce.

Opracowanie:

kpt. Konrad Bojarczuk

Skip to content