Ćwiczenia strażaków z żołnierzami WOT

W dniu 12 września 2020 r. na teren byłego lotniska w Białej Podlaskiej zostały przeprowadzone  wspólne ćwiczenia  z kompanią 23 BLP Wojsk Obrony Terytorialnej. Brały w niej udział zastępy GCBA-Rt 5/32 i SLRr+ lekka przyczepka z namiotem z JRG Biała Podlaska oraz GBA 2,5/16 z OSP Sidorki.

W ramach zaplanowanej tematyki ćwiczeń stworzono trzy stanowiska szkoleniowe, na których rotacyjnie ćwiczyli żołnierze.

Na pierwszym stanowisku odbywało się szkolenie z zakresu działań podczas zdarzeń kryzysowych wywołanych silnymi burzami. Szkolenie polegało na zapoznaniu żołnierzy z zasadami BHP podczas wykonywania prac z wiatrołomami i wiatrowałami oraz pilarkami spalinowymi (obsługą i konserwacją) wraz z demonstracją technik cięcia.

Drugie stanowisko przy wraku samochodu osobowego dotyczyło udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z zapoznaniem z dostępnymi zestawami PSP R-1. Żołnierze pozoranci posiadali ,,sztuczne rany’’, na które wykorzystano do symulacji techniki unieruchamiania kończyn oraz zakładania opatrunków.

Działania podczas zdarzeń kryzysowych wywołanymi powodzią lub lokalnymi podtopieniami były prezentowane na trzecim stanowisku, gdzie zapoznano żołnierzy z charakterystyką działań straży i współpracy z innymi służbami.

Koniec szkolenia zwieńczył pokaz z ratownictwa technicznego na wraku samochodu wraz z omówieniem poszczególnych technik cięcia i ewakuacji osób poszkodowanych uwięzionych w pojeździe. Na prośbę żołnierzy przeprowadzono również krótki pokaz gaszenia pożaru – pożar symulowały race będące na wyposażeniu wojska.

 

Opracowanie: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content