Ćwiczenia dowódczo – sztabowe „Przesyłka”

Podczas segregacji poczty w budynku bialskiej komendy funkcjonariusz ujawnia przesyłkę, z której wysypuje się biały proszek. Nieznana substancja powoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę przytomności policjanta. Do akcji wkraczają służby ratunkowe. Na szczęście to jedynie scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Przesyłka”, które odbyły się w miniony piątek w KMP w Białej Podlaskiej. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania służb podczas rzeczywistych zagrożeń.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Przesyłka” rozpoczęły się w miniony piątek o godz.13:00 w sali konferencyjnej bialskiej komendy. Wszystkich zebranych powitał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej kom. Mariusz Kononiuk. Podczas części teoretycznej omówione zostały zasady zachowania w przypadku ujawnienia niebezpiecznej przesyłki oraz zagadnienia związane z zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi.  Na ćwiczeniach obecni byli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Sanepidu, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w Lublinie. W szkoleniu wzięli również udział pracownicy bialskiej komendy, którzy mają dostęp do korespondencji dostarczanej przez instytucje zewnętrzne.

Po szkoleniu rozpoczęła się część praktyczna ćwiczeń. Zgodnie z założeniami podczas segregacji poczty w budynku bialskiej komendy funkcjonariusz ujawnia przesyłkę, z której wysypuje się biały proszek. Nieznana substancja powoduje podrażnienie dróg oddechowych i utratę przytomności policjanta. Wdrożona została procedura powiadamiania służb. Z uwagi na charakter zagrożenia do działań wkracza jednostka chemiczna Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

Celem przeprowadzonych działań było usprawnienie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązaniem sytuacji kryzysowej. Policjanci doskonalili umiejętności współdziałania w funkcjonariuszami PSP i instytucjami. Była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami ćwiczenia. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych działa stanowić będą cenny materiał dydaktyczny.

Tekst: BSP

Zdjęcia: KMP Biała Podlaska

Skip to content