Ćwiczenia doskonalące: Wybuch w szkole i TRIAGE w praktyce.

Zdarzenie masowe zgodnie z definicją to zdarzenie w wyniku, którego określone w procesie segregacji poszkodowanych zapotrzebowanie na medyczne działania ratownicze oraz medyczne czynności ratunkowe realizowane w trybie natychmiastowym przekracza możliwości sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia w danej fazie działań ratowniczych. Podczas takiego zdarzenia kwalifikuje się poszkodowanych do odpowiednich priorytetów leczniczo-transportowych poprzez szybkie badanie urazowe oraz założenie różnokolorowych opasek (czerwonej, żółtej, zielonej i czarnej) czyli tzw. segregacji poszkodowanych – Triage.

Dzięki uprzejmości Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Pana Przemysława Olesiejuka oraz pełnym zaangażowaniu i wspaniałej pozoracji wykonanej przez uczniów klasy III A takie ćwiczenia mogły być zrealizowane w praktyce.

Scenariusz ćwiczeń był następujący:

3 października podczas zajęć w klasopracowni chemicznej na trzeciej godzinie lekcyjnej prowadzone były zajęcia laboratoryjne. W chwilowej nieobecności nauczyciela (wyszedł na zaplecze po substraty do kolejnego doświadczenia) uczniowie realizujący doświadczenie użyli więcej substratów niż było to określone przez nauczyciela prowadzącego. W wyniku tego doszło do niekontrolowanej reakcji chemicznej powodującej wybuch i zniszczenie szklanej aparatury, powstanie toksycznych produktów reakcji oraz pożar materiałów palnych znajdujących się na stole, na którym prowadzone było doświadczenie. Łączna ilość poszkodowanych wyniosła aż 27 osób. Obrażenia dotyczyły m.in. zatruć wziewnych, poparzeń twarzy, rąk, otwartych ran z ciałami obcymi, skręceń, złamań kończyn oraz zatrzymanych czynności życiowych.

Równolegle do działań związanych z I pomocą miał miejsce epizod drugi, który dotyczył budowy magistrali wężowej od rzeki Krzny do boiska na terenie ZSO Nr 3. Celem głównym założenia było dostarczenia wody na duże odległości w niekorzystnych warunkach terenowych jaki stanowiły podmokłe łąki terenu zalewowego rzeki Krzny. Jak się okazało przy tego typu działaniach doskonale sprawdził się lekki pojazd pożarniczy z napędem terenowym SLRR z OSP w Sławacinku Starym, którym transportowano sprzęt i ludzi w terenie nieprzejezdnym dla średnich i ciężkich samochodów gaśniczych.

Przeprowadzone manewry o tak dużej skali i wyjątkowo trudnym charakterze są doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce skuteczności działań opisanych w procedurach postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego, realnego sprawdzenia wewnętrznych procedur szkoły w sytuacji zagrożenia, a także doskonalenia umiejętności ratowników z zakresu segregacji poszkodowanych podczas takich zdarzeń. W trakcie ćwiczeń doskonaleniu poddano również koordynację wszystkich działań dotyczących łączności i współpracy z podmiotami współdziałającymi tj. Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym, Centrum Zarządzania Miasta Biała Podlaska.

Ćwiczenia w podsumowaniu organizatorów jak i uczestników zakończyły się pozytywnym odczuciem. Mimo pewnych trudności należy pamiętać, że ćwiczenia przeprowadza się nie po to, aby wypadły idealnie ale po to, aby wyeliminować błędy w przyszłości.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej biorące udział w ćwiczeniach:

 • JRG Biała Podlaska,
 • JRG Małaszewicze,
 • JRG Międzyrzec Podlaski,
 • OSP Sidorki,
 • OSP KSRG Janów Podlaski,
 • OSP KSRG Sosnówka,
 • OSP KSRG Sławacinek,
 • OSP KSRG Rokitno,
 • OSP KSRG Leśna Podlaska,

Inne podmioty:

 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej,
 • Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej,
 • Urząd Miasta Biała Podlaska (Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska),
 • Starostwo Powiatowe (Referat Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności).

Opracował: kpt. Konrad Bojarczuk

Skip to content