Biała Podlaska – Dzień Strażaka 2017

9 maja 2017 roku na placu przed Komendą Miejską PSP odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.

Uroczystość uświetnili swoim udziałem: st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, dh Czesław Pikacz – Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Dariusz Stefaniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska, Adam Chodziński – Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Dariusz Litwiniuk – Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska, ks. Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Strażaków, ppłk Artur Łojek –Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podl., podinsp. Grzegorz Pietrusik – p.o. Komendant Miejski Policji w Białej Podl., mjr Grzegorz Niewiadomski w imieniu ppłk SG Wojciecha Rogowskiego – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, por. Zdzisław Król w imieniu mjr Damiana Frańczaka – Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, podinsp. Dariusz Jówko – Zastępca Naczelnika Lubelskiego urzędu Celno-Skarbowego Delegatury w Białej Podlaskiej, Tomasz Bylina – Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska, Leszek Michalec – Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec, dr Paweł Różański – Kierownik Zakładu Służb Mundurowych i Sportów Walki – WWFiS AWF Biała Podlaska, dh Bożena Krzyżanowska – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, wprowadzeniem na plac uroczystości sztandaru Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt.

Po oficjalnym otwarciu obchodów Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk powitał zaproszonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie z okazji Dnia Strażaka.

Kolejnym elementem obchodów było uroczyste wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz odznaczeń – Medali „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymało 43 strażaków a medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano 22 strażaków i 2 pracowników cywilnych.

Okolicznościowe podziękowanie za ufundowany Komedzie manekin szkoleniowy otrzymali Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego oraz dh Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski. Za pomoc finansową przy zakupie kamery termowizyjnej okolicznościowe grawertony zostały wręczone Nadleśniczym z powiatu bialskiego.

Następnie przybyli goście złożyli na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej życzenia i podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy.

Skip to content