Betlejemskie Światło Pokoju w Komendzie

Betlejemskie Światło Pokoju przekazali bialskim strażakom harcerze bialskiego hufca – komendantka hm. Marta Pomorska i jej zastępca phm. Krzysztof Kowaluk.

Tym darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, dzielą̨ się ze wszystkimi przed świętami Bożego Narodzenia.

Niosą̨ lampiony ze światłem do urzędów, szkół, szpitali i domów. Tym samym dzielą̨ się̨ radosną nowiną i krzewią̨ największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

W imieniu strażaków Betlejemskie Światło Pokoju przyjął st. bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej.

Czuwaj!

Skip to content