82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Punktualnie o 5.30 przy pomniku upamiętniającym ofiary bombardowania lotniska w Małaszewiczach rozpoczęły się obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wziął w nich udział Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk wraz z funkcjonariuszami ze zmiany służbowej z JRG Małaszewicze składając wiązankę pod tablica pamiątkową.

1 września 1939 roku Małaszewicze zostały zbombardowane, pierwszym nalotem, który miał miejsce około godziny 05.30-5.40. Spadające bomby trafiły też w zabudowania wiejskie, były ofiary wśród ludności cywilnej. Podczas nalotu 1 września 1939 roku zginęło 13 żołnierzy.

https://www.podlasie24.pl/powiat-bialski/region/nasze-westerplatte—82.-rocznica-bombardowania-lotniska-w-malaszewiczach-32d0d.html

Skip to content