26.05.2020 r. Bieżące działania strażaków na terenie powiatu bialskiego w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

Od dnia 10.03.2020 wyznaczeni funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej wspomagają działania straży granicznej oraz służb współdziałających na 4 punktach kontrolnych na przejściach  granicznych. Działania straży polegają na pomiarze przy pomocy termometrów cyfrowych temperatury ciała osób przekraczających granicę oraz zapewnienie części zaplecza logistycznego.  Działania te prowadzone są aktualnie na:

  • Przejściu granicznym Terespol (drogowe) – 2 ratowników PSP
  • Przejściu granicznym Kukuryki (drogowe) – 1 ratownik PSP

Działania strażaków odbywają się zgodnie z ustalonymi zasadami i przy zabezpieczeniu strażaków w środki ochronne.

Na funkcjonujących posterunkach, służbę pełniło 714 funkcjonariuszy.

Łącznie na  przejściach granicznych poddano pomiarom temperatury 71373  osób.

Wytypowane jednostki OSP uczestniczą w dowożeniu żywności osobom przebywającym w kwarantannie – 55  meldunków  oraz w  związku z akcją prewencyjną  „#Zostań w domu” za pomocą komunikatów nadawanych z megafonów – 5 meldunków.

             Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej za pośrednictwem jednostek samorządu powiatu dystrybuują środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich (płyny 5 l) zakupionych przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Łącznie przekazano  540 pojemników 5 litrowych płynu do dezynfekcji. Transport środków do dezynfekcji do poszczególnych komend zapewniły Wojska Obrony Terytorialnej oraz instruktorzy zmianowi z OSz KW PSP w Lublinie.

Akcja ta ma na celu m.in. zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. Zgodnie z zaleceniami GIS, płyn dezynfekujący posłuży do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich szkół i zespołów szkół.

Opracowanie, zdjęcia: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content