21.04.2020 r. Bieżące działania strażaków na terenie powiatu bialskiego w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

Od dnia 10.03.2020 wyznaczeni funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej wspomagają działania straży granicznej oraz służb współdziałających na 4 punktach kontrolnych na przejściach  granicznych. Działania straży polegają na pomiarze przy pomocy termometrów cyfrowych temperatury ciała osób przekraczających granicę oraz zapewnienie części zaplecza logistycznego.  Działania te prowadzone są aktualnie na:

  • Przejściu granicznym Terespol (drogowe) – 2 ratowników PSP
  • Przejściu granicznym Kukuryki (drogowe) – 1 ratownik PSP

Działania strażaków odbywają się zgodnie z ustalonymi zasadami i przy zabezpieczeniu strażaków w środki ochronne. Nadzór nad tymi posterunkami prowadzony jest przez kierownictwo komendy, służbę operacyjną jak również dowódcę JRG.

Na funkcjonujących posterunkach, służbę pełniło 402 funkcjonariuszy. Łącznie na  przejściach granicznych poddano pomiarom temperatury 46123 osób.

Wytypowane jednostki OSP uczestniczą w dowożeniu żywności osobom przebywającym w kwarantannie – 29 meldunków  oraz w  związku z akcją prewencyjną  „#Zostań w domu” za pomocą komunikatów nadawanych z megafonów – 5 meldunków.

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie powiatu bialskiego  Państwowa Straż Pożarna wspiera służby medyczne poprzez rozstawienie namiotu mającego służyć, jako mobilna izba przyjęć przy placówce medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.

Ponad to jednostki OSP  wytypowane do działań  (w tym  wszystkie KSRG),  zostaną wyposażone w maseczki dwuwarstwowe wielokrotnego użytku oraz płyn do dezynfekcji rąk. Wcześniej jednostkom OSP zostały przekazane: w ubrania ochronne oraz maseczki chirurgiczne gogle ochronne, rękawice jednorazowe oraz  płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

W celu zabezpieczenia strażaków ochotników podczas działań są oni zaznajamiani z zasadami prawidłowego, bezpiecznego użytkowania odzieży zabezpieczającej przed czynnikami biologicznymi i elementami ochrony osobistej ratownika i ewentualnym zakresem prowadzenia działań ratowniczych oraz procedurą postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm SARS-Cov-2 (zgodnie z wytycznymi dla jednostek OSP z KSRG).

Opracowanie KM PSP Biała Podlaska

Skip to content