Warsztaty z pierwszej pomocy

W dniu 07.07.2021r. w godzinach 10:00-14:00 przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim. Szkolenie przeprowadzone zostało przez strażaków z JRG w Międzyrzecu Podlaskim. Warsztaty poświęcone były bezpieczeństwu własnemu i  zabezpieczeniu miejsca wypadku, w myśl zasady „dobry ratownik to żywy i zdrowy ratownik”. Kolejne tematy to  resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla poszczególnych grup wiekowych, udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych. Podczas szkolenia najwięcej czasu poświęcono na resuscytacje krążeniowo oddechową ze względu na fakt, że zatrzymanie krążenia jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia podczas którego należy podjąć właściwe działania ratownicze.