Szkolenia OSP

Szkolenie podstawowe 2020

  • 22 lutego 2020 (sobota) o godz. 9:00 w JRG Biała Podlaska, JRG Małaszewicze oraz JRG Międzyrzec Podlaski odbędą się spotkania organizacyjne rozpoczynające szkolenia podstawowe. Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup zostaną przesłane do Urzędów Gmin/Miast. O rekrutacji poinformujemy w późniejszym terminie.
  • 21 marca 2012 (sobota) o godz. 9.00 w JRG Biała Podlaska, JRG Małaszewicze oraz JRG Międzyrzec Podlaski odbędzie się egzamin teoretyczny w formie testu – przed egzaminem należy dostarczyć wydruki potwierdzające zaliczenie części teoretycznej na platformie e-learningowej
  • Dodatkowe materiały szkoleniowe dla członków OSP

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie.

– Harmonogram szkolenia OSP 2020 oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej.

Szkolenie dla kierowców – konserwatorów sprzętu rat. OSP 2020

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Plan szkoleń na 2020 rok

Szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym 2019

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym.

Szkolenie podstawowe 2019

  • 6 kwiernia 2019 (sobota) o godz. 9:00 w JRG Biała Podlaska, JRG Małaszewicze oraz JRG Międzyrzec Podlaski odbędą się spotkania organizacyjne rozpoczynające szkolenia podstawowe. Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych grup zostaną przesłane do Urzędów Gmin/Miast. O rekrutacji poinformujemy w późniejszym terminie.
  • 11 maja 2019 (sobota) o godz. 9.00 w JRG Biała Podlaska, JRG Małaszewicze oraz JRG Międzyrzec Podlaski odbędzie się egzamin teoretyczny w formie testu – przed egzaminem należy dostarczyć wydruki potwierdzające zaliczenie części teoretycznej na platformie e-learningowej
  • Dodatkowe materiały szkoleniowe dla członków OSP

Pliki do pobrania:

– Karta skierowania na szkolenie.

– Karta skierowania na szkolenie.

– Harmonogram szkolenia OSP 2019 oraz Zasady korzystania z platformy e-learningowej.

Plan szkoleń na 2019

Lp. Data szkolenia Rodzaj szkolenia Ilość uczestników Miejsce szkolenia Uwagi
1 od 12.01. do 20.01. 2019 r. Ratownictwo techniczne 2 edycje po 40 uczestników, łącznie 80 osób JRG Biała Podlaska oraz JRG Międzyrzec Podlaski Ostatnia edycja z zakresu ratownictwa technicznego, będąca uzupełnieniem kwalifikacji uzyskanych po szkoleniu wg programu z 2006 r. do programu z 2015 r.
2 od 06.04 do 08.06. 2019 r. Kurs podstawowy 3 edycje po 40 uczestników, łącznie 120 osób JRG Biała Podlaska, JRG Międzyrzec Podlaski oraz JRG Małaszewicze
3 od 15.06 do 16.06. 2019 r. LPR 15 uczestników JRG Biała Podlaska
4 od 21.09 do 22.09. 2019 r. LPR 25 uczestników JRG Biała Podlaska
5 od 07.09 do 15.09. 2019 r. Szkolenie dowódców – KDR 3 edycje po 20 uczestników, łącznie 60 osób JRG Biała Podlaska, JRG Międzyrzec Podlaski oraz JRG Małaszewicze
Skip to content