Statystyka działań ratowniczo gaśniczych za lata 2016 – 2021🚒🚒🚒

Przedstawianym krótkie zestawienie działań ratowniczo-gaśniczych za lata 201 – 2021 zaewidencjonowanych w KM PSP Biała Podlaska.

Skip to content