Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego.

Załączniki:

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-Og%C5%82oszenie-o-zam%C3%B3wieniu.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-Zal.-Nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zam%C3%B3wienia.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-Za%C5%82%C4%85czniki-Nr-2-6-do-SIWZ.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-SIWZ-Dostawa-%C5%9Bredniego-samochodu-ratowniczo-ga%C5%9Bniczego.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-08-Odpowied%C5%BA-na-zapytanie.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-19-Protok%C3%B3%C5%82-otwarcia-ofert.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2F2018-11-14-Og%C5%82oszenie-o-wyniku-przetargu.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Skip to content