Współpraca z AWF Biała Podlaska

Na portalu społecznościowym „Służby Mundurowe AWF Biała Podlaska” został umieszczony, krótki wpis dotyczący naszej komendy: „Z okazji 10-cio lecia powstania Służb Mundurowych w bialskim AWF szczególne podziękowania dla strażaków i dowództwa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ...

Nowy chemik w bialskiej komendzie

Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej wzbogaciła się o kolejny samochód specjalistyczny z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Białej Podlaskiej i działającej na jej bazie specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w ...

SZKOLENIA NA NOWYM SLDŁ

Szkolenia i zapoznawanie się strażaków z nowym sprzętem specjalistycznym oraz doskonalenie umiejętności w straży jest procesem ciągłym. Tak jest też i w tym przypadku. Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej w październiku 2019 r wzbogaciła się ...

Apel strażaków

Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem. Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze ...