Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na średni samochód ratowniczo-gaśniczy

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego. Załączniki: [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-Og%C5%82oszenie-o-zam%C3%B3wieniu.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-Zal.-Nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zam%C3%B3wienia.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fstrazbiala.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F2018-10-03-Za%C5%82%C4%85czniki-Nr-2-6-do-SIWZ.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true ...

Potrzebna pomoc dla strażaka KP PSP STARGARD

Strażak KP PSP Stargard zachorował na ostrą białaczkę. Koledzy z jednostki oraz rodzina apelują o pomoc. Zapraszamy na akcję honorowego krwiodawstwa. Zostań dawcą szpiku. Film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD” [su_youtube url="https://youtu.be/inWgwTHpJTU"] Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca ze strony ...