Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej

 27 kwietnia 2018 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski podpisał Porozumienie z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu „Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu ...

Wakacyjny obóz MDP

W okresie od 30.07.2019 r. do 08.08.2019 roku na terenie Międzyrzeckich Jeziorek zorganizowany został Powiatowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W obozie uczestniczyły 43 osoby (dzieci i młodzieży) z powiatu bialskiego. Celem wypoczynku, organizowanego - Ochotnicza Straż ...

BHP podczas działań

W ostatnim czasie podczas działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych w związku z pożarami ściernisk na terenie kraju odnotowano przypadki pożarów pojazdów ratowniczo – gaśniczych. W związku z powyższym 6 sierpnia o godzinie 9:00 w budynku Komendy Miejska ...