Kurs podstawowy OSP

Kolejny weekend spędzony na intensywnych szkoleniach druhów OSP na kursie podstawowym realizowanym w jednostkach ratowniczo-gaśniczych komendy.  Tym razem tematyka skupiona była na pożarach wewnętrznych oraz procesach  towarzyszących podczas spalania,  prowadzeniu linii gaśniczych oraz operowaniu prądami ...